SwissConnection
SwissConnection
  • Wat biedt Dimitri?
  • Inspiratie, nieuws & contact

Spijs Catering

OPDRACHT: Bedrijfskundig advies
OPDRACHTGEVER: Spijs Catering

Na de eerste opbouwende jaren had Cateraar Spijs behoefte aan een strategisch adviseur om de toekomstvisie van het bedrijf te bepalen. SwissStrategy voerde intensieve gesprekken met eigenaar en medewerkers en liep mee in het bedrijf om zich een goed beeld te vormen van de sterkten en zwakten van het bedrijf. Op basis van het door SwissStrategy gegeven strategisch advies is de koers aangescherpt en sluit deze naadloos aan op de kwaliteiten van het bedrijf en de doelstellingen van de eigenaar.Een project waarde de bedrijfskundige, horeca en kennis van events op perfecte wijze samen kwamen.